RF 2008, Ohlédnutí za rokem 2007

 
 
 

rychlé vyhledávání

katalog Carmen - logo
Smartkatalog - logo
Pokus o rekord... G-one TV

novinky e-mailem

Chcete-li dostávat novinky z knihovny přímo do Vaší e-mailové schránky nebo naopak chcete-li zrušit jejich zasílání, klikněte na následující odkaz:

správa zasílání novinek

knihovny na Dačicku - archiv

RF 2008, Ohlédnutí za rokem 2007

obrázek - Jedna z nejhezčích knihoven - Staré Hobzí - metodička paní Slavíková s knihovnicí paní Brunerovou

Na obrázku je jedna z nejhezčích knihoven ve Starém Hobzí. Metodička paní Slavíková s knihovnicí paní Brunerovou.

Přínos dotace po jednotlivých standardech
Poradenská a konzultační činnost

Kontakty pověřené knihovny zastoupené metodičkou se samosprávou obcí přinášejí každý rok přínos pro obecní knihovny v regionu. Realizovalo se připojení knihoven k Internetu z PIKu v obecních knihovnách v Písečné a Dešné, kde je delší dobu nevyhovující připojení.

Zkvalitnilo se počítačové vybavení - metodička pro obce Budeč, Dešná a Písečné zpracovala grant VISK3 MK. Uvedené obce grant získaly a vybavily své knihovny novou počítačovou technikou. Nové počítačové vybavení umožnilo ukládání knihovních fondů do knihovnického programu Clavius v obcích Dešná, Třebětice a Velká Lhota. Po uložení fondů se připravuje spuštění výpůjčního protokolu (Cizkrajov, Staré Hobzí). Větší knihovny se zapojují do celostátních akcí -Noc s Andersenem. Vybavení počítačovou technikou z projektu SROP Jihočeského kraje vedlo většinu obcí k renovaci knihoven, zkvalitnění jejich vytápění. Větších stavebních úprav se dosáhlo pro knihovny ve Volfířově, Řečici (Obec Volfířov) a Ostojkovicích (Obec Budíškovice).Metodička propaguje knihovny regionu na webu městské knihovny, kde aktualizuje údaje.Dále jsou informace na webu mikroregionu Dačicka.

Statistika

Každoročně metodička analyzuje údaje ze statistik. Na jejich základě pak spolu s jednotlivými knihovníky hledá možnosti, jak oslovit jednak vedení obce i jednotlivé skupiny občanů – čtenářů a zaměřit se na jejich zájmy. Ze statistik roku 2007 vyplývá zvýšení návštěvnosti knihoven, především uživateli internetu.

Vzdělávání knihovníků, semináře

Vzdělávání knihovníků se zintenzivnilo vzhledem k modernizaci počítačového vybavení a instalaci knihovnického programu. Školení probíhá individuálně s konkrétním knihovníkem přímo v knihovně u počítače – ukládání knihovního fondu (Clavius), Internet, práce s počítačem, následuje zaškolení do výpůjčního protokolu a knihovnických technik. Využívání přístupu k Internetu pro práci v knihovně - e-mailové pošty, možností rezervací knih prostřednictvím Internetu, sledování výměnného fondu na stránkách Městské knihovny, ostatní komunikace. Knihovníci připravují v průběhu roku různé akce a při své práci mohou využívat vybavení oddělení regionálních služeb – laminovačky, kroužkovače, kopírky, ořezávačky, tiskopisů.

Porady

Na základě metodických návštěv je na poradě všem zúčastněným knihovníkům prezentovaná činnost jednotlivých knihoven v regionu. Obecní knihovny obsluhují dobrovolní knihovníci a jejich záslužnou, nízko honorovanou práci metodička hodnotí velmi kladně. Všichni knihovníci jsou v průběhu roku o činnosti regionu informováni prostřednictvím tištěného Knihovnického zpravodaje – fotografie z akcí, zajímavosti z knihovnického světa, výsledky grantů, aktuality.

Pomoc při revizi a aktualizaci knihovních fondů

Automatizace větších obecních knihoven je velkým přínosem pro zpřesnění evidence a rychlou orientaci v knihovním fondu. Provádí se pravidelná aktualizace knihovních fondů.

Nákup KF z prostředků obcí

Každoročně se sjednává výše příspěvku s obcemi. Knihovníci si zvykli nakupovat podle zájmu svých čtenářů a do kmenových fondů doplňují především naučnou literaturu a literaturu pro děti a mládež.

Zpracování KF z prostředků obcí

Knihovny budou i nadále dostávat nakoupené knihy knihovnicky zpracované.

Výměnný fond

V roce 2007 je díky dotaci dostatek finančních prostředků na doplňování výměnného fondu. Umožnilo to zvýšení nabídky knih ve výměnných souborech a zkvalitňování nabídky pro čtenáře. Stále se zvyšuje počet výměnných souborů a počty knížek v nich.

Miloslava Slavíková, metodička Měk Dačice< zpět ^ nahoru

výpůjční doba

 pro dospělépro děti
Po8 - 11 12 - 1712 - 17
Út------
St8 - 11 12 - 1712 - 17
Čt8 - 11 12 - 1712 - 17
8 - 11 12 - 1612 - 16
So8 - 11---
Ne------

kontakty

Městská knihovna Dačice
Pantočkova 89/IV.
380 01  Dačice

tel.: 384 422 397
e-mail: knihovna@mkdac.cz
Ikona - Městské kulturní středisko v Dačicích
Ikona - Bibliohelp
Ikona - ČTEnářův SYmpatický RÁDce
Ikona - Město Dačice
Ikona - Jihočeský SKIP
Ikona - Knihi.cz
Ikona - Ptejte se knihovny
Ikona - Ústav pro českou literaturu