( Rubrika: dění v knihovně ) Přístavba knihovny - 2019 ??

V létě roku 2018 nebyl vybrán dodavatel, nicméně stavební povolení je, takže budeme doufat, že po prázdninách se rozjede další kolo. Drže nám palce!

PŘÍSTAVBA KNHOVNY – Proč a jak?

Knihovna se během své historie několikrát stěhovala, nejdéle poskytovala své služby dačické veřejnosti ve státním zámku, v prostorách dnešních výstavních prostor muzea a od roku 1993 sídlí v budově bývalé mateřské školky v Pantočkově ulici. Je to starý dům, většina uživatelů říká, že je to prostor útulný a milý, nicméně knihám i čtenářům je v něm velmi těsno. Navíc se dnes mění role knihovny, z půjčoven knih se knihovny přetvářejí v komunitní centra, zvyšuje se jejich role při neformálním vzdělávání. Je nutné mít prostor nejen na dokumenty, ale hlavně pro lidi. Naše knihovna je výrazně poddimenzovaná, podle norem a standardů máme mít 600 m2, v reálu máme 250. Tento zásadní nedostatek vadí čím dál víc právě v souvislosti se změnami funkcí veřejné knihovny.

Přístavba knihovny – viz obrázek – by měla zvětšit prostory o 72 m2. Zvětší se oddělení pro dospělé, kde je největší deficit. Bude to jednopodlažní nepodsklepená přístavba s komunitní místností a kanceláří s přilehlou terasou. Přestěhuje se sem výpůjční pult a fond časopisů a prostor bude sloužit mimo výpůjční dobu pro konání přednášek, besed a akcí pro veřejnost. Kancelář bude sloužit pro akvizici a zpracování nových knih. Stavební odbor Městského úřadu vydal rozhodnutí o společném územním a stavebním řízení, a pokud půjde vše podle plánu, mělo by být do konce října hotovo. I když se nejedná o velkou akci, jenom sestěhovat celou knihovnu na malování, každou knížku vzít několikrát do ruky, všechno přebrat a následně načančat – takže sna JARO 2019 ?!? 

Přístavba knihovny by měla zvětšit prostory o 72 m2. Zvětší se oddělení pro dospělé, kde je největší deficit. Bude to jednopodlažní nepodsklepená přístavba s komunitní místností a kanceláří s přilehlou terasou. Přestěhuje se sem výpůjční pult a fond časopisů a prostor bude sloužit mimo výpůjční dobu pro konání přednášek, besed a akcí pro veřejnost. Kancelář bude sloužit pro akvizici a zpracování nových knih.

Poslední články v rubrice

Použité štítky

knihovna přístavba prostory služby uživatelé
facebook icon print