Knihovna Matěje Mikšíčka

Knihovna

Matěje

Mikšíčka

Dačice

Obecní knihovny jako komunitní centra

OK Budíškovice

Podívejte se naše obsluhované obecní knihovny. Příště další. V roce 2022 bude vedle plnění standardů hlavním úkolem přechod dalších vesnických knihoven na knihovní systém Tritius REKS při Knihovna MM v Dačicích.

Dotace Jihočeského kraje pro Knihovnu Matěje Mikšíčka

Knihovny jako komunitní centra obcí

Téměř půl milionu Kč získá dačická knihovna na zajištění výkonu regionálních funkcí ve své spádové oblasti. Co to jsou ty REGIONÁLNÍ FUNKCE? Smyslem současných regionálních funkcí je podpora a pomoc vesnickým knihovnám tak, aby mohly nabízet služby srovnatelné s většími knihovnami, aby půjčovaly nové knihy a obyvatelé vesnic tam měli důvod chodit. Z přiložených fotografií je vidět, že obce se o své knihovny starají,  jsou povětšinou hezké, řada má nové regály, místnosti jsou suché a vymalované, vybavené počítači. Takže díky páni starostové a milí knihovníci. V řadě těchto knihoven se scházejí občané, konají se tu různé dílny a posezení a všechny tyto akce posilují místní společenství, a na tom je potřeba dále stavět a na tom pracovat.

Do výkonu regionálních funkcí patří poradenská a konzultační činnost, statistika knihovnických činností, vzdělávání knihovníků, semináře a porady, dále tvorba, distribuce a cirkulace výměnných fondů knih a dalších dokumentů, pomoc při revizi a aktualizaci knihovních fondů, nákup a zpracování knihovních fondů pořízených jednotlivými knihovnami a servis automatizovaného knihovního systému. Regionální funkce pro knihovny v Jihočeském kraji jsou poskytovány na základě Zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), programu Podpory zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven a Metodického pokynu Ministerstva kultury k zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven a jejich koordinaci na území České republiky od roku 2002.

V praxi jsou jejich výsledkem sice malé, ale často hezké a novými knihami zásobované vesnické knihovny, o které se obce starají, a s šikovným knihovníkem jsou komunitními centry obcí, v nichž se odehrává i řada dalších aktivit – pasování čtenářů, různé dílny, sousedská posezení, babince, Noc s Andersenem ad.  V roce 2022 bude vedle plnění standardů hlavním úkolem přechod dalších vesnických knihoven na knihovní systém Tritius REKS a pokračování rozvoje regionálního informačního systému při Knihovně M. Mikšíčka v Dačicích.

Přílohy

Tisková zpráva k získání dotace na výkon RF na rok 2022

TZ k získání dotaci na výkon RF pro Knihovnu MM na rok 2022.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 556,19 kB
Datum vložení: 15. 6. 2022 13:08
Datum poslední aktualizace: 15. 6. 2022 14:31
Autor:

Anketa

Otevírací doba

Oddělení pro dospělé:

Pondělí 8-11 12-17
Středa 8-11 12-17
Čtvrtek 8-11 12-17
Pátek 8-11 12-16

Oddělení pro děti:

Pondělí - 12-17
Středa - 12-17
Čtvrtek - 12-17
Pátek 8-11 12-16

Facebook

Instagram

instagram