Knihovna Matěje Mikšíčka

Knihovna

Matěje

Mikšíčka

Dačice

distribuční středisko

Distribuční středisko - ST

Distribuční středisko regionálního oddělení zajišťuje nákup dokumentů pro knihovny. Má k dispozici finanční prostředky z obcí, které financují nákup knihovního fondu pro své knihovny. Při využití této služby obec výrazně ušetří a má zajištěný odborný nákup i zpracování.

Obsluhovaným knihovnám zajišťuje DS - ST:

  • nákup na základě požadavků z jednotlivých knihoven nebo vlastním výběrem knihovníků nebo metodičky s významným rabatem
  • odborné zpracování vč. katalogizačního záznamu a knižního lístku, zatřídění podle MDT, obalení a distribuce
  • pro knihovny zapojené do AKS Tritius REKS jsou nové tituly automaticky zapsány do databáze jednotlivých knihoven
  • knihovny, které nejsou do výše uvedeného regionálního systému zapojeny, si nové tituly evidují v klasickém přírůstkovém seznamu (knihy si zapisují samy)
  • vedení účetních dokladů (dodací listy, faktury, závěrečné vyúčtování při využívání sdružených finančních prostředků)

 

Anketa

Ano (55%)
Ne (45%)
Již jste hlasoval(a).

Otevírací doba

Oddělení pro dospělé:

Pondělí 8-11 12-17
Středa 8-11 12-17
Čtvrtek 8-11 12-17
Pátek 8-11 12-16

Oddělení pro děti:

Pondělí - 12-17
Středa - 12-17
Čtvrtek - 12-17
Pátek 8-11 12-16

Facebook

Instagram

instagram