Knihovna Matěje Mikšíčka

Knihovna

Matěje

Mikšíčka

Dačice

Butz z Rolsperka, Gerhard Jindřich

Slavonice, kostel Nanebevzetí P. Marie

rytíř, císařský poštmistr
*1635 - †15. 3. 1710

Jeho předkové pocházeli z Vestfálska. První zprávy o něm jsou z r. 1662, kdy vstoupil jako bývalý kyrysník papežské gardy do císařských služeb a r. 1664 se vyznamenal v bitvě proti Turkům u Svatého Gotharda. Za to mu byla propůjčena r. 1680 pošta ve Slavonicích. Ta se v této době i později nacházela na náměstí, kde je dnes fara. R. 1682 v době zvýšeného tureckého nebezpečí, kdy se i měšťané ozbrojili a cvičili ve zbrani, byl zvolen pro své vojenské zkušenosti vojenským hejtmanem Slavonic. Dne 23. 8. 1694 jej císař Leopold I. povýšil do rytířského stavu s přídomkem z Rolsperka a zároveň mu udělil inkolát v českých zemích. Téhož roku také zakoupil statek Kostelní Vydří s Brandlínem za 35 000 zl. a r. 1709 ještě statek Borovnou za 21 000 zl. Spolu se svojí manželkou Marií Helenou roz. Hildebrandovou z Rojníku zbudoval r. 1708 kapli sv. Antonína ve slavonickém farním kostele, kterou určil za své pohřební místo. R. 1709 také postavil na návrh generála karmelitánů hr. Felixe Karla Slavaty kapli na kopci nad Kostelním Vydřím, která se stala základem pozdějšího mariánského poutního místa. Za jeho úředního působení byla zřízena poštovní mezistanice v Písečném. Protože byl bezdětný, odkázal všechen svůj majetek synovci Matyáši Jindřichovi, kterého adoptoval. Pohřben byl podle svého přání v kapli sv. Antonína ve slavonickém kostele.

Citace z: Kdo byl kdo na jihozápadní Moravě : Dačicko, Jemnicko, Slavonicko, Telčsko. Dačice: Městské muzeum a galerie, 2000. 175 s.

Datum vložení: 26. 3. 2021 18:46
Datum poslední aktualizace: 30. 3. 2021 9:14

Anketa

Otevírací doba

Oddělení pro dospělé:

Pondělí 8-11 12-17
Středa 8-11 12-17
Čtvrtek 8-11 12-17
Pátek 8-11 12-16

Oddělení pro děti:

Pondělí - 12-17
Středa - 12-17
Čtvrtek - 12-17
Pátek 8-11 12-16

Facebook

Instagram

instagram