Knihovna Matěje Mikšíčka

Knihovna

Matěje

Mikšíčka

Dačice

Butz z Rolsperka, Matyáš Jindřich

Erb uherských baronů Butz von Rolsberg 1734

svobodný pán, císařský poštmistr
*1673 - †20. 8. 1748 Kostelní Vydří (o. J. Hradec)

Synovec a adoptivní syn Gerharda Jindřicha Butze z Rolsperka, po kterém zdědil statky Kostelní Vydří a Borovnou. Sám pak přikoupil za 16 000 zl. ještě r. 1713 statek Maříž, kde nechal r. 1717 přestavět zámek. Po svém strýci také převzal úřad poštmistra ve Slavonicích. Jako bohatý obyvatel města věnoval farnímu kostelu r. 1718 varhany. Roku 1721 prodal statek Borovnou za 24 500 zl. majiteli Telče hr. Františku Antonínu Lichtenštejnovi-Kastelkornovi a ten statek připojil ke svému telčskému panství. R. 1734 byl císařem Karlem VI. povýšen do  stavu svbodných pánů v Uhrách a obdržel též uherský indigenát. Trvalou slávu si získal stavbou poutního mariánského kostela v Kostelním Vydří. Jako vážená osoba často rozsuzoval ve Slavonicích spory, např. r. 1740 mezi městskou radou a měšťany. Od r. 1740 až do své smrti byl pověřen administrací zadluženého telčského panství, k čemuž složil kauci 10 500 zl. Pohřben byl v kapli sv. Antonína ve slavonickém farním kostele.

( Citace z: Kdo byl kdo na jihozápadní Moravě : Dačicko, Jemnicko, Slavonicko, Telčsko. Dačice: Městské muzeum a galerie, 2000. s 22.)

L.: Tiray, J.: Slavonický okres. Vlastivěda moravská, Brno 1926, s. 165

Další informace o rodu Butzů z Rolsperka

Datum vložení: 30. 3. 2021 8:48
Datum poslední aktualizace: 30. 3. 2021 9:15

Anketa

Otevírací doba

Oddělení pro dospělé:

Pondělí 8-11 12-17
Středa 8-11 12-17
Čtvrtek 8-11 12-17
Pátek 8-11 12-16

Oddělení pro děti:

Pondělí - 12-17
Středa - 12-17
Čtvrtek - 12-17
Pátek 8-11 12-16

Facebook

Instagram

instagram