Knihovna Matěje Mikšíčka

Knihovna

Matěje

Mikšíčka

Dačice

Dačický, Jiří Jakub

knihtiskař
*2. pol. 16. stol. Dačice - †1. pol. 17. stol. (?)

Známý pražský knihtiskař pocházející z Dačic, u něhož se v letech 1570-1618 tiskly české knihy. Dále vydával a tiskl české, německé a latinské básně, kalendáře, pranostiky a jiné příležitostné knihy a náboženské spisy. Jeho dobrou pověst knihtiskaře dokládá tisk českého překladu starodávných římskokatolických modliteb z latiny tištěný u Dačického r. 1585. Dačický byl horlivým přívržencem Jednoty bratrské. Vydával hojně knihy katolicismu nepříznivé, zejména protestantskou literaturu luteránskou a kalvínskou. Proto byl často pronásledován a pokutován. Jeho zvláště významným a statečným počinem bylo vydání Postily Filadelfa Zámrského, které dosáhlo ve své době značné obliby. Kulturní význam této postily byl především v tom, že náboženský text byl oživen příklady z klasiků, z dějin domácích i cizích, i ze současného života. Dílo bylo kromě samotného obsahu obdivuhodné i rozsahem, obnášelo 1274 stran. Za tento čin byl tehdy Dačický (zvaný také Jiřík Dačický) dlouho vězněn. (Citace z: Kdo byl kdo na jihozápadní Moravě : Dačicko, Jemnicko, Slavonicko, Telčsko. Dačice: Městské muzeum a galerie, 2000. s 27)

Podrobné informace jsou k dispozi v Encyklopedii knihy - Encyklopedie knihy

D.: Bibliografické kuriosum. 1585; Postila Filadelfa Zámrského.

L.: OSN VI. Praha 1893, s.847; Klang, M.: Pozoruhodní rodáci. Dačický Zpravodaj, 1980, č. 51, s.5.

Disertační práce na Karlově univerzitě

autor: P Večeřová · 2012 · Počet citací tohoto článku: 29 Voit, Petr: Encyklopedie knihy, heslo Dačický Jiří Jakubův, s. 195-196. ... Vytiskl též dvě vydání Zahrádky růžové183 (porodnické příručky) Matouše ... Druhá část Etymologia, byla sepsána Václavem Philomatem a určena k prezentaci.
Datum vložení: 31. 3. 2021 8:37
Datum poslední aktualizace: 31. 3. 2021 10:25

Anketa

Otevírací doba

Oddělení pro dospělé:

Pondělí 8-11 12-17
Středa 8-11 12-17
Čtvrtek 8-11 12-17
Pátek 8-11 12-16

Oddělení pro děti:

Pondělí - 12-17
Středa - 12-17
Čtvrtek - 12-17
Pátek 8-11 12-16

Facebook

Instagram

instagram