Knihovna Matěje Mikšíčka

Knihovna

Matěje

Mikšíčka

Dačice

Dačický, Matouš zvaný Philomathes

spisovatel,lékař
*16. stol. Dačice - †16. stol. (?)

Po povýšení do šlechtického stavu v r. 1575 se psal Philomathes von Walkenberg. Rodák z Dačic, který patřil mezi významné české spisovatele 16. stol. Studoval v Praze za podpory svého strýce stejného jména, univerzitního profesora. V r. 1550 získal titul bakalář atrium, 1551 mistr atrium, profesorem univerzity byl jmenován r. 1552 a děkanem dvakrát - r. 1562 a 1564. Dačický byl původním povoláním lékař se širokým zájmem o další přírodní vědy. Proslavil se především jako autor první české anatomie, která se přesně nazývá "O vyvýšení a vysokém důstojenství lidského pokolení i o divné fabrice, o způsobu spojení a usilování oudův v těle, z autorů anatomických vybrané." Dílo pochází z r. 1574. R. 1576 mu vyšla u dalšího významného dačického rodáka - tiskaře Jiříka Dačického - v Praze kniha "Zahrádka růžová žen plodných o početí působení, zplození, složení a rození člověka". Dačický byl zároveň významným básníkem své doby. Za latinské verše se mu dokonce dostalo od císaře titulu "poeta laureatus" (ověnčený básník).

(Citace z: Kdo byl kdo na jihozápadní Moravě : Dačicko, Jemnicko, Slavonicko, Telčsko. Dačice: Městské muzeum a galerie, 2000. s 27)

L.: Knihopis českých a slovenských tisků. Nr. 16916-16923; OSN XIX. Praha 1902, s. 682-683; Klang, M.: Pozoruhodní rodáci. Dačický zpravodaj 1980, č. 51, s.5.

Datum vložení: 31. 3. 2021 10:05
Datum poslední aktualizace: 31. 3. 2021 10:29

Anketa

Otevírací doba

Oddělení pro dospělé:

Pondělí 8-11 12-17
Středa 8-11 12-17
Čtvrtek 8-11 12-17
Pátek 8-11 12-16

Oddělení pro děti:

Pondělí - 12-17
Středa - 12-17
Čtvrtek - 12-17
Pátek 8-11 12-16

Facebook

Instagram

instagram