Knihovna Matěje Mikšíčka

Knihovna

Matěje

Mikšíčka

Dačice

Janoušek, Jaroslav

učitel , historik , teoretik umění
( * 26.04.1854 , † 12.12.1897 )

Janoušek, Jaroslav - * 27.04.1854 Tábor - ┼ 12. 12. 1897 Telč

Obor působení : učitel , historik , teoretik umění. Dětství prožil v Prešově. Gymnázium absolvoval v Táboře r. 1873. Studoval na České technice v Praze. Současně studoval na Uměleckoprůmyslové škole ve Vídni, kde se projevil jeho velký malířský talent. Od r. 1878 profesorem na gymnáziu v Ječné ul. v Praze, od r. 1882 na telčské reálce, kde působil až do své smrti. Věnoval se uspořádání městského archivu. Popsal nejvýznamnější listiny ve Sborníku historickém r. 1886. Spoluautor J. Beringra u děl: Město a panství Telč a Město a panství Dačice, dále napsal celou řadu prací, které byly publikovány v Časopise Matice moravské. Při velké opravě chrámu sv. Jakuba v devadesátých letech vypracoval technickou dokumentaci, která byla použita, a při vlastní opravě některé projekty sám realizoval. Spolupracoval s redakcemi Ottova slovníku naučného a Vlastivědy moravské. Publikoval v Českém kreslíři. Spolu s prof. Beringrem založili městské muzeum, první na jihozáp. Moravě. Nakonec se začal zabývat velkým projektem Dějiny umění na Moravě a popisem památek v okrese Pelhřimov. Uprostřed práce náhle zemřel a dílo nedokončil. Je pochován na hřbitově Matky Boží v Telči.

160 let od narození Jaroslava Janouška

Dne 27. dubna 2014 uplynulo 160 let ode dne, kdy se narodil Jaroslav Janoušek. Na svět přišel v Táboře v roce 1854, nikdy v Dačicích nebydlel, zemřel v Telči. A přesto si zaslouží, abychom si výročí jeho narození připomenuli. Ve dvojici s Janem Beringerem napsali první moderně pojatou knihu o dějinách Dačic a okolních obcí, nazvanou Město a panství Dačice. Dílo obou autorů důsledně vychází ze studia nejrůznějších pramenů, takže objektivita této knihy je oproti spisům dřívějších historiků výrazným přínosem. Proto ji rádi studují i dnešní zájemci o dějiny našeho regionu.

Ač narozen v Táboře, jeho rodina se brzy přestěhovala do Uher, takže dětství prožil Jaroslav Janoušek na Slovensku. Rodina se vrátila zpět do Tábora, kde Jaroslav Janoušek vystudoval gymnázium. Nadaný chlapec pak odešel do Prahy studovat vysokou technickou školu, ale souběžně stihl ještě studovat na Uměleckoprůmyslové škole ve Vídni. Po ukončení studií se stal středoškolským pedagogem. Tato práce ho v roce 1882 přivedla do Telče, kde se stal profesorem na tamější reálce. Nezůstal jen u pracovních povinností. Jeho zájmy ho přiváděly k nejrůznějším činnostem; např. navrhl způsob obnovy farního kostela sv. Jakuba v Telči, návrh byl přijat a Jaroslav Janoušek osobně vymaloval kněžiště tohoto kostela.

Spolu s prof. Beringerem v roce 1891 vydali knihu Město a panství Telč a o dva roky později – v roce 1893 - tato autorská dvojice vydala již zmíněnou publikaci Město a panství Dačice.
Jaroslav Janoušek měl mnoho životních plánů. Předčasná smrt 12. prosince 1897 – ve věku pouhých 43 let – mu zabránila v realizaci mnoha z nich. Je pohřben v Telči na hřbitově u kostela Matky Boží.

24.04.2014
autor: Jan Jelínek

Provozovatel a autoři souhlasí se zveřejněním textů třetími osobami za podmínky, že bude jako zdroj uveden server www.dacice.info. Server provozuje Lidové sdružení Dačice. Webmaster: C@mus

Datum vložení: 23. 2. 2020 17:03
Datum poslední aktualizace: 12. 3. 2021 10:15

Otevírací doba

Oddělení pro dospělé:

Pondělí 8-11 12-17
Středa 8-11 12-17
Čtvrtek 8-11 12-17
Pátek 8-11 12-16

Oddělení pro děti:

Pondělí - 12-17
Středa - 12-17
Čtvrtek - 12-17
Pátek 8-11 12-16

Facebook

Instagram

instagram

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29
2
30 1 2 3 4 5
6 7
1
8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2