Knihovna Matěje Mikšíčka

Knihovna

Matěje

Mikšíčka

Dačice

Kapeta, Matěj Jiří

M. J. Kapeta - portrét MMGa

primátor, soukeník a obchodník
(*1598 Dačice - †14. 4. 1672 Dačice)

Pocházel ze třetí generace původem italské rodiny usazené od 16. stol. v Dačicích. Jeho otec Jiří byl soukeníkem a tomuto řemeslu se vyučil také syn, jenž byl r. 1612 přijat do místního soukenického cechu, který měl ve městě silné zastoupení. Třicetiletá válka a výhodná konjunktura pro dodávky suken bojujícím armádám pomohly rozvinout jeho obchodní podnikání. Vytvořil obchodní společnost, jejímž společníkem byl i jeho zeť Jan Süss, která ve velkém skupovala ovčí vlnu na okolních panstvích a obchodovala s ní. Stejně obchodoval se sukny nakupovanými od soukeníků v Dačicích i v okolních městech Slavonicích, Telči a Třešti a dodával je na trhy v Čechách a na Moravě. Ve spolupráci s jihlavskými vývozci suken prodával také na trhy v hornoraokuském Linci. Přes Nizozemí měly jít jeho dodávky sukna až do Ameriky.

Takovým způsobem se mu podařilo v nejisté době shromáždit velký kapitál, který pak s úroky půjčoval, takže se stal věřitelem nejen měšťanů v Dačicích, ale i okolní šlechty. V letech 1633, 1643, 1669 sž 1671 byl primátorem města, kterému pomohl překonat škody způsobené dlouhou válkou. Za své zásluhy byl pak jmenován doživotním primátorem města. Byl mecenášem nejen městského špitálu u kaple sv. Anny na Stráňském předměstí, který r. 1655 obnovil a nadal částkou 2800 zl., ale věnoval také obrovské částky peněz na stavbu kláštera  a kostela františkánů ve městě. Na jeho popud přišli r. 1659 do města františkánští mniši, pro něž nechal postavit v letech 1660 až 1664 na návrší Stráňského předměstí klášterní budovu. Z jeho peněz byl také postaven po jeho smrti v letech 1672 až 1677 klášterní kostel sv. Antonína Paduánského. Pohřben byl v hrobce farního kostela sv. Vavřince. Městské muzeum v Dačich má ve svých sbírkách portrét tohoto úspěšného soukeníka a dobrodince města.

Pramen: Kdo byl kdo na jihozápadní Moravě : Dačicko, Jemnicko, Slavonicko, Telčsko. Dačice: Městské muzeum a galerie, 2000. 175 s.

Bohumír Smutný: Matěj Jiří Kapeta, dačický primátor a soukenický podnikatel ve světle svého testamentu z roku 1671 - Bibliografie dějin českých zemí - plný text článku - 
Zdrojový dokument: Dačický vlastivědný sborník Dačice : Spolek přátel muzea v Dačicích, 2001 102 s. : fot. 80-238-7963-4. Sv. 1, (2001), s. 47-54

Datum vložení: 3. 2. 2021 14:24
Datum poslední aktualizace: 3. 2. 2021 15:18
Autor: ZCH