Knihovna Matěje Mikšíčka

Knihovna

Matěje

Mikšíčka

Dačice

Krimer, Václav, MUDr.

lékař a spisovatel
(*12. 9. 1795 Dačice - †22. 11. 1834 Aachen (Německo))

Narodil se v Dačicích v rodině místního kantora a prožil zde své dětství. Studoval na škole v novoříšském klášteře. R. 1809 se stal praktikantem lékařství v rakouské armádě a ve Vídni studoval lékařství a měl se stát členem vědecké výpravy do Orientu. Místo toho odešel z Vídně do Německa, kde vstoupil r. 1813 jako dobrovolník do pruského Lützowova sboru, se kterým prošel řadu bitev s Napoleonovou Francií. V Erfurtu se oženil a koncem napoleonských válek se přes Flandry a Waterloo dostal až do Francie. Svá lékařská studia dokončil r. 1816 na univerzitě v Halle, kde r. 1818 promoval. Od r. 1819 působil jako soukromý docent v Bonnu, kde se zabýval fyziologií. V r. 1822 přesídlil do Cách, kde působil jako praktický lékař, chirurg a spisovatel. V r. 1833 zde dokončil rukopis svých pamětí Vzpomínky starého Lützowova myslivce 1795 - 1819 a v listopadu 1834 zemřel na proděravění jícnu, které sám přičítal svým pokusům s jedy.

Krimer (K.) je vynálezcem četných lékařských přístrojů a prototypu obvazového balíčku pro vojáky, k čemuž jej patrně přivedly jeho bohaté zkušenosti z evropských bojišť. Každý voják tehdejších osvobozovacích válek nosil na popud K. pod podšívkou své čáky dva obvazy, šátek a hrst cupaniny. K. po sobě zanechal pozoruhodné paměti, které byly vydány tiskem až r. 1914 ve Stuttgartu. I když většina textu je věnována událostem v době napoleonských válek, v úvodu pamětí vylíčil K. Dačice na přelomu 18. a 19. století jako město svého mládí. Při popisu města se však autor dopustil některých nepřesností, které je třeba přičíst na vrub pohledu dítěte na okolní svět či dlouhým rokům autorovy nepřítomnosti v Dačicích. Např. most přes Dyji měl podle K. šest kamenných oblouků a k františkánskému klášteru vedlo kryté schodiště se 300 schody. Při popisu města věnoval K. pozornost Novému zámku s parkem, farnímu kostelu, kostelní věži, náměstí a měšťanským domům a radnici. Nesprávný je také jeho údaj, že Dačice leží v oblasti, kde se stýkají čtyři země, totiž Čechy, Morava, Rakousko a Uhry. Také uváděný počet tehdejších obyvatel města - 6 tisíc - byl autorem značně nadsazen. Přes tyto nepřesnosti jsou německy psané K. paměti poutavou četbou i historickým dokumentem.

Citace z: Kdo byl kdo na jihozápadní Moravě : Dačicko, Jemnicko, Slavonicko, Telčsko. Dačice: Městské muzeum a galerie, 2000. 175 s.

Bibliografie dějin Českých zemí

Datum vložení: 5. 2. 2021 16:33
Datum poslední aktualizace: 5. 2. 2021 18:10
Autor: ZCH