Knihovna Matěje Mikšíčka

Knihovna

Matěje

Mikšíčka

Dačice

Kypta, Jan Evangelista

Kypta, Jan Evangelista

učitel, hudební skladatel, vlastenec
( * 30.11.1813 , † 04.04.1868 )

* 1. 12. 1813 - ┼5. 4. 1868 Telč

Pocházel z rodiny venkovského tkalce.Hudební vlohy zdědil po svém otci a základy hudebního vzdělání získal u svého učitele v Borotíně. Po absolvování šestiměsíčního kursu byl učitelským pomocníkem v Kunžaku a Číměři. Roku 1832 nastoupil do varhanického kursu v Praze. Od 1. 1. 1834 byl varhaníkem v Jindř.Hradci. Tam začal komponovat. Po roce získal místo na jindřichohradecké škole. Učitelskou práci miloval, a tak mu na komponování nezbývalo mnoho času. Přesto se zúčastňoval skladatelských soutěží pražské varhanické školy a r. 1837 zde obdržel 3. cenu za "Pastorální mši", která se dodnes uvádí. Na podzim r. 1848 se přestěhoval do Telče, kde na obecné dívčí škole působil dvacet let, až do své smrti. Stal se i ředitelem kůru, vytvořil chrámový orchestr a sbor. V Telči pilně komponoval, telčský kostel se stal za jeho působení koncertní síní. Cenné jsou Kyptovy pastorely se zpěvnou melodií, vycházející z trojzvuku pastýřských píšťal. Složil i řadu populárních skladeb/polky, valčíky, pochody, pohřební písně.../.Celkem napsal více než sto skladeb. Těžiště jeho práce však tkví v chrámové hudbě.Psal i díla hudebně teoretická. Roku 1849 založil i hudební školu, která trvala jen jeden rok. Byl upřímným vlastencem.Brzy se veřejně hlásil k Sankotovi, Vlkovi a Šašecímu, kteří stáli v čele vlasteneckého hnutí v Telči. Učitelskému povolání se věnoval svědomitě, věnoval se výuce rodného jazyka. Roku 1867 mu byl udělen titul "Vzorný učitel". Napsal a vydal několik učebnic/Zeměpis 1847, Německá mluvnice 1848, Dějepis Moravy1851, Nauka o souhlasu 1861/.R.1862 přeložil z latiny životopis Františky Slavatové a napsal Stručný dějepis města a panství Telče, vydaný r. 1857.

Svůj život vylíčil v Deníku, který byl tiskem vydán r. 1940 v Praze v "Topičových knihách českých osudů".

https://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Evangelista_Kypta

Datum vložení: 23. 2. 2020 17:52
Datum poslední aktualizace: 29. 5. 2020 13:04
Autor: