Knihovna Matěje Mikšíčka

Knihovna

Matěje

Mikšíčka

Dačice

z Hradce, Zachariáš

Zachariáš z Hradce

majitel panství
*1527 Jindřichův Hradec
†6. 2. 1589 Telč

Narodil se jako druhorozený syn Adama I. z Hradce a jeho manželky Anny z Rožmitálu. Byl vychován v katolickém duchu, ale na rozdíl od svého staršího bratra Jáchyma, představujícího šlechtice spojeného s vládnoucím dvorem, vyznačoval se úctou k domácí tradici a náboženskou snášenlivostí. Založením byl "Staročech", vzděláním humanista, jenž v mezinárodním styku vystačil s latinou a německy se ani nenaučil. Po předčasné smrti otce vládli nad majetkem obou bratrů jako poručníci jejich matka, Zdeněk Lev z Rožmitálu, Petr z Rožmberka a Volf starší Krajíř z Krajku, jenž se zasloužil o dobré hospodářské výsledky panství a jeho zvětšení, když byl zakoupen zpět hrad Roštejn. R. 1546 se vlády ujal Jáchym a r. 1550 bratři uzavřeli rodovou smlouvu, kterou Zachariáš získal do své správy Telč se Slavonicemi a s východní částí hradeckého panství i Kunžak a Strmilov. R. 1551 se zúčastnil šlechtické výpravy do italského Janova k uvítání zvoleného českého krále Maxmiliána II., r. 1554 zastupoval moravský zemský sněm v Praze v otázce zemské příslušnosti Opavska, v letech 1558 až 1567 a 1573 až 1587 zastával úřad nejvyššího komorníka. Vrcholu postavení na Moravě dosáhl r. 1567, kdy se stal zemským hejtmanem, ale po třech letech se úřadu vzdal. V letech 1573 a 1580 až 1581 zastával úřad místohejtmana. R. 1567 byl také členem komise pro nápravu zemského zřízení a r. 1575 zastupoval Moravu při korunovaci Rudolfa II. v Praze a z pověření moravských stavů vedl od r. 1582 stavbu zemské soudnice v Brně.

Byl vynikajícím hospodářem na telčském panství, kde zakládal rybníky a dvory a podporoval řemeslnou výrobu v Telči, kde udělil statuta s. 1556 cechu provazníků a cechu soukeníků, r. 1563 krejčím a r. 1578 kožešníkům, ve Slavonicích obdrželi statuta r. 1560 pekaři a mlynáři, r. 1576 tkalci a r. 1579 kloboučníci. K hospodářské prosperitě přispělo i dolování stříbra u Slavonic. Výnosné rybníkářství tvořilo více jak sto rybníků na panství. Hospodářské přebytky pak umožnily r. 1557 koupit městečko Studenou. Zachariáš se intenzivně zajímal o kulturu a umění, což se projevilo na stavbách v obou městech. V Telči dokončil renesanční přestavbu a přístavbu zámku, který se stal výrazem jeho společenské a politické reprezentace a rezidencí, kde přebýval s rodinou a malým dvorem. Dbal také na výzdobu interiérů a vybavení mobiliářem. Podporoval renesanční přestavbu měst Telče a Slavonic, zejména domů na náměstí, z gotické do renesanční podoby, na které se podíleli domácí i zahraniční stavitelé (rodina Estereicherů, Baldassare Maggi de Ronio). Telči vymohl u Maxmiliána II. r. 1570 výroční trh a r. 1579 zřídil špitál na Starém městě. Slavonicím udělil právo odúmrti r. 1574 a na jeho žádost udělil Rudolf II. městu r. 1577 týdenní trh. Povolil zde také r. 1583 vařit pivo v nově postaveném pivovaru a r. 1587 udělil právo volného výčepu vína. Od r. 1553 byl ženatý s bohatou Kateřinou z Valdštejna, která mu přinesla věnem Polnou, Přibyslav, Ronov a Borovou a s níž měl syna Menharta, jenž zemřel mlád. Podruhé se oženil r. 1576 s Annou ze Šlejnic, s níž měl dceru Kateřinu. V závěti odkázal majetek v ceně 250 000 kop míš. gr. synovci Adamu II. z Hradce. Pohřben byl vedle své první ženy v zámecké kapli v Telči. (Kdo byl kdo na jihozápadní Moravě : Dačicko, Jemnicko, Slavonicko, Telčsko. Dačice: Městské muzeum a galerie, 2000. 175 s.)

Literatura:

Beringer, J. - Janoušek, J.: Město a panství Telč. Telč 1892, s. 16-19.

Tiray, J.: Telecký okres. VM, Brno 1913, s. 61, 106-111

Sedlář, J. - Sedlářová, J.: Slavonice. Praha 1973, s. 41-72.

Kratinová, V. - Samek, B. - Stehlík, M.: Telč. Historické město jižní Moravy. Praha 1992, s. 47-102.

Datum vložení: 11. 3. 2021 13:42
Datum poslední aktualizace: 11. 3. 2021 15:17

Otevírací doba

Oddělení pro dospělé:

Pondělí 8-11 12-17
Středa 8-11 12-17
Čtvrtek 8-11 12-17
Pátek 8-11 12-16

Oddělení pro děti:

Pondělí - 12-17
Středa - 12-17
Čtvrtek - 12-17
Pátek 8-11 12-16

Facebook

Instagram

instagram

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29
2
30 1 2 3 4 5
6 7
1
8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2