( Nabídka: online služby )Online katalogy

Katalog Knihovny

Online katalog Tritius je základním katalogem naší knihovny.

Katalog pro obecní knihovny

Katalog pro obecní knihovny je určen pro vyhledávání publikací v naší knihovně, které jsou prioritně určené k půjčování do obsluhovaných obecních knihoven. Ty je dostávají v souborech a půjčují je dále svým čtenářům. Tyto knihy se nakupují z dotace Jihočeského kraje a z financí sdružených obcemi v regionu.

Pro zobrazení čtenářského konta, samoobslužné prodlužování výpůjček, rezervování aj. je nezbytné se v katalogu přihlásit. Přihlašovacími údaji jsou číslo čtenářské legitimace a prvních 6 znaků z rodného čísla.

Další stránky v nabídce

Použité štítky

carmen clavius katalog online katalogy smartkatalog
facebook icon print