Knihovna Matěje Mikšíčka

Knihovna

Matěje

Mikšíčka

Dačice

Obecní knihovny


Naše knihovna vykonává vedle své městské funkce i funkci regionální. Co to znamená a obnáší?

Katalog pro obecní knihovny
 

Mapa obecních knihoven

 

Našknihovna měla ve své historii vždy "regionální funkce". Do roku 1960 byla knihovnou okresní s metodickým obvodem kolem 150 knihoven. Poté byla knihovnou "střediskovou" pro více než 100 obecních knihoven.

Knihovny na Dačicku zahrnují několik typů knihoven. Nejvíce jsou zastoupené obecní knihovny zřizované obcemi, dále školní knihovny nebo knihovna muzejní či studijní knihovna u karmelitánů v Kostelním Vydří. Co se týče školních knihoven, nejdále je Studijní a informační centrum na Střední škole technické a obchodní v Dačicích - škola trochu jinak.

Obecní knihovny v 21. století

Všechny naše obsluhované knihovny - obecní knihovny - umožňují vedle klasických výpůjčních služeb i přístup k internetu. Větší knihovny mají automatizovaný knihovní systém, pořádají různé akce pro občany obce, jsou vybavené počítači a připojením na internet, obvykle z projektu internetizace knihoven (PIK), mají v obci nezastupitelnou roli.

Územní kooperační systémy se v ČR začaly vytvářet již v meziválečném období a jejich současný stav je výsledkem dlouhodobého vývoje. V rámci kooperačního systému poskytuje knihovna s regionálními funkcemi knihovnám městským a obecním v rámci své územní působnosti různé druhy služeb a podporuje vzájemnou spolupráci. Jedná se zejména o následující služby:

Pomoc při doplňování a zpracování knihovních fondů, budování výměnných knihovních fondů a jejich cirkulace, konzultační a poradenská činnost pro knihovny a jejich zřizovatele, vzdělávání knihovníků, semináře a porady, odborná pomoc při aktualizaci a revizi knihovních fondů, odborná pomoc při zavádění a využívání informačních technologií, budování počítačových sítí odborná pomoc při zavádění nových typů služeb, tvorba a zpřístupňování fondu regionální literatury, tvorba databází regionálních informací, meziknihovní výpůjční a reprografické služby, koordinace bibliograficko-informační činnosti a vytváření souborných katalogů, statistika a další. Kooperační systémy umožňují účelnou dělbu práce a efektivní využití veřejných finančních prostředků, neboť jednou investovaná částka je mnohonásobně využita spolupracujícími knihovnami. Mají mimořádný význam pro fungování knihoven v malých obcích, kde garantují průběžnou aktualizaci knihovního fondu a udržení odborného standardu služeb. Napomáhají zvyšovat kvalitu a dostupnost knihovnických a informačních služeb ve všech místech oblasti a přispívají tak k vyrovnání rozdílů mezi možnostmi, které mají obyvatelé měst a malých obcí.

Knihovny na Dačicku zahrnují několik typů knihoven. Nejvíce jsou zastoupené obecní knihovny zřizované obcemi, dále školní knihovny nebo knihovna muzejní či studijní knihovna u karmelitánů v Kostelním Vydří. Co se týče školních knihoven, nejdále je Studijní a informační centrum na Střední škole technické a obchodní v Dačicích - škola trochu jinak.

Otevírací doba

Oddělení pro dospělé:

Pondělí 8-11 12-17
Středa 8-11 12-17
Čtvrtek 8-11 12-17
Pátek 8-11 12-16

Oddělení pro děti:

Pondělí - 12-17
Středa - 12-17
Čtvrtek - 12-17
Pátek 8-11 12-16

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11
1
12 13 14
15 16
1
17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Info e-mailem

Novinky e-mailem