Knihovna Matěje Mikšíčka

Knihovna

Matěje

Mikšíčka

Dačice

Oddělení pro dospělé


Oddělení pro dospělé s čítárnou a studovničkou najdete v přízemí budovy, které je knihovnabezbariérové. Těšíme se na Vás.

Podrobné informace najdete v knihovním řádu, v ceníku služeb a leckde jinde. S půjčováním i vracením dokumentů pomáhá automatizovaný knihovní systém Tritius. Od jara do podzimu je z tohoto oddělení přístup do letní čítárny a na zahradu. Ve studovničce najdete základní příručkovou literaturu, on-line katalog a dva veřejně přístupné počítače s Internetem, připojené radiovou linkou. V celé budově funguje wi-fi. Nabízíme:

 • výpůjčky dokumentů domů (knihy a periodika) za podmínek stanovených knihovním řádem
 • vracení výpůjček i z oddělení pro děti a mládež
 • výpůjčky e-knih
 • slušný fond dokumentů o regionu
 • cizojazyčnou literaturu pro studium
 • výpůjčky zvukových knih pro nevidomé a slabozraké (zdarma, je nutné potvrzení od lékaře)
 • prezenční půjčování a studium dokumentů v knihovně
 • zajištění výpůjčky z jiné knihovny v rámci České republiky prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby (MVS) osobně v knihovně či prostřednictvím formuláře na webových stránkách
 • rezervace knih (zamluvenková služba)
 • informační a poradenské služby
 • přístup na internet
 • lekce knihovnicko-informační výchovy pro všechny typy středních škol
 • kopírovací služby
 • od jara do podzimu posezení a akce v letní čítárně ...
 • zprostředkování výpůjčky ze zahraniční knihovny prostřednictvím mezinárodní meziknihovní výpůjční služby (MMVS) pokud se požadovaný dokument nenachází ve fondu žádné knihovny v ČR

Otevírací doba

Oddělení pro dospělé:

 • Pondělí: 8-11h, 12-17h
 • Středa: 8-11h, 12-17h
 • Čtvrtek: 8-11h, 12- 17h
 • Pátek: 8- 11h, 12-16h

Oddělení pro děti:

 • Pondělí: 8- 11h, 12-17h
 • Středa: 12-17h
 • Čtvrtek: 12-17h
 • Pátek: 8-11h, 12-16h

Info e-mailem

Novinky e-mailem