Knihovna Matěje Mikšíčka

Knihovna

Matěje

Mikšíčka

Dačice

Pro školy


 • projekty - Celé Česko čte dětem, Knížka pro prvňáčka, Číst nás baví, ...pro školy
 • akce (Dopoledníček, pasování na rytíře řádu čtenářského,...)
 • autorská čtení, setkávání se spisovateli a ilustrátory - Týden knihoven
 • každoročně aktualizované besedy a lekce informační výchovy
 • celoroční soutěž Lovci perel

V Dačicích je několik škol a se všemi knihovna nějakým způsobem spolupracuje.

Celé Česko čte dětem - zapojují se mateřská škola v Bratrské a Sokolské ulici. Děti navštěvují knihovnu a kreslí obrázky do čtenářských zápisníků, paní učitelky jim pravidelně čtou a na závěr projektu mají děti za odměnu zdramatizovanou pohádku. Webové stránky projektu.

Knížka pro prvňáčka aneb už jsem čtenář - do projektu Svazu knihovníků se prvňáčci z dačických škol zapojují prostřednistvím naší knihovny již řadu let. Do ročníku 2015-2016 se přihlásilo 103 dětí. Za celoroční spolupráci s knihovnou získají při slavnostním ukončení projektu v červnu roku 2016 původní českou knížku. Podrobné informace k projektu na www.skipcr.cz.

Lovci perel - některé knížky jsou perlorodky a děti za jejich přečtení a zodpovězení povinných otázek získají perlu. Za zodpovězení nepovinných otázek získají virtuální peníze moriony a za ty si mohou v prosincovém krámku Lovců perel vybrat něo, co se jim líbí. Inspirace z Knihovny Města Hradec Králové.

Dopoledníček - knížka v různých podobách, poděkování školám za celoroční spolupráci, divadla a čtení v letní čítárně knihovny, vždy v závěru června. Program převážně zajišťuje divadelní studio Tyláček z Dačic. V roce 2015 se konal již X. ročník.

Pasování na rytíře řádu čtenářského - vždy v říjnu v Týdnu knihoven jsou žáci druhých tříd ZŠ v Dačicích pasováni na Státním zámku na rytíře. Děti slíbí, že se budou ke knížkám chovat s úctou a budou je mít rády. Velice oblíbená akce.

Autorská čtení a setkávání se spisovateli a ilustrátory se konají podle finančních možností knihovny a zájmu škol po vzájemné dohodě.

Otevírací doba

Oddělení pro dospělé:

 • Pondělí: 8-11h, 12-17h
 • Středa: 8-11h, 12-17h
 • Čtvrtek: 8-11h, 12- 17h
 • Pátek: 8- 11h, 12-16h

Oddělení pro děti:

 • Pondělí: 8- 11h, 12-17h
 • Středa: 12-17h
 • Čtvrtek: 12-17h
 • Pátek: 8-11h, 12-16h

Info e-mailem

Novinky e-mailem