Knihovna Matěje Mikšíčka

Knihovna

Matěje

Mikšíčka

Dačice

Pro školy


  • projekty - Celé Česko čte dětem, Knížka pro prvňáčka, Číst nás baví, ...pro školy
  • akce (Dopoledníček, pasování na rytíře řádu čtenářského,...)
  • autorská čtení, setkávání se spisovateli a ilustrátory - Týden knihoven
  • každoročně aktualizované besedy a lekce informační výchovy
  • celoroční soutěž Lovci perel

V Dačicích je několik škol a se všemi knihovna nějakým způsobem spolupracuje.

Lekce informačního vzdělávání je možné využít pro kterýkoliv předmět. Jejich hlavním cílem je zvýšit a posílit kompetence žáků v informační a mediální gramotnosti. Hravou nenásilnou formou se žáci naučí nejen orientovat se v knihovně, ale především pracovat s knihami a s textem, vyhledávat a rozlišovat informace, umět je hodnotit a dále používat.

Čtenářské lekce nabízí hlubší prožitek, ponoření do textu, příběhu. Cílem lekce je seznámit děti s knihou, spisovatelem nebo literárním tématem. Velice často se dá zařadit napříč předměty a oblastmi vzdělávání.

Literární lekce jsou určeny především jako podpora pro předmět český jazyk a literatura, cílem lektora je seznámit žáky s knihou, knižním fondem knihovny, spisovatelem či žánrem.

Lekce na aktuální a lidskoprávní témata jsou určeny k propojení znalostí žáků a studentů zážitkovou formou.

Lekce je možné objednat telefonicky, e-mailem či osobně v knihovně. 

Nabídka vzdělávacích programů MŠ, ZŠ, SŠ, GYM (280.7 kB) (294.03 kB)

Celé Česko čte dětem - zapojují se mateřská škola v Bratrské a Sokolské ulici. Děti navštěvují knihovnu a kreslí obrázky do čtenářských zápisníků, paní učitelky jim pravidelně čtou a na závěr projektu mají děti za odměnu zdramatizovanou pohádku. Webové stránky projektu.

Knížka pro prvňáčka aneb už jsem čtenář - do projektu Svazu knihovníků se prvňáčci z dačických škol zapojují prostřednistvím naší knihovny již řadu let. Při pasování děti dostanou originální knížku a poukaz na registraci do knihovny na rok zdarma. Podrobné informace k projektu na www.skipcr.cz.

Lovci perel - některé knížky jsou perlorodky a děti za jejich přečtení a zodpovězení povinných otázek získají perlu. Za zodpovězení nepovinných otázek získají virtuální peníze moriony a za ty si mohou v prosincovém krámku Lovců perel vybrat něo, co se jim líbí. Inspirace z Knihovny Města Hradec Králové.

Pasování na rytíře řádu čtenářského - slavnostní událost, kdy se z dětí stávají rytíři řádu čtenářského se uskutečňuje v červnu. Ceremoniálem provází sám Matěj Mikšíček a pomáhají mu herci a herečky z divadelního souboru Tyl a Tyláček. Celé dopoledne je tak vyvrcholením projektu Už jsem čtenář - knížka pro prvňáčka. 

Autorská čtení a setkávání se spisovateli a ilustrátory se konají podle finančních možností knihovny a zájmu škol po vzájemné dohodě.

Otevírací doba

Oddělení pro dospělé:

Pondělí 8-11 12-17
Středa 8-11 12-17
Čtvrtek 8-11 12-17
Pátek 8-11 12-16

Oddělení pro děti:

Pondělí - 12-17
Středa - 12-17
Čtvrtek - 12-17
Pátek 8-11 12-16

Facebook

Instagram

instagram

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4