Knihovna Matěje Mikšíčka

Knihovna

Matěje

Mikšíčka

Dačice

Kounický, Jan

Kounický, Jan

fyzik, horolezec, RNDr., CSc.
( * 25.12.1939 , † 26.05.1973 )

* 25. 12. 1939 Český Rudolec (o. J. Hradec) - † 26. 5. 1973 hora Makalu (Nepál)

 

Dětství a mládí prožil s rodiči a sourozenci v Dačicích, kde v r. 1957 maturoval na tehdejší jedenáctileté střední škole. V letech 1957-1962 studoval na Přírodovědecké fakultě Univerzity J. E. Purkyně v Brně, kde r. 1962 nabyl vysokoškolskou kvalifikaci promovaného fyzika a tomuto oboru se dále věnoval. V r. 1966 vykonával praxi v Ústavu nauky o kovech a fyziky kovů v Moskvě. V r. 1971 získal ve vědním oboru experimentální fyziky doktorát přírodních věd. Působil jako vědecký pracovník v Ústavu fyzikální metalurgie ČSAV v Brně. Brzy se stal uznávaným odborníkem v oboru. Většina jeho vědeckých prací byla publikována v předních zahraničních časopisech. Hlavní výsledky vlastní vědecké práce shrnul v kandidátské disertační práci, na základě její obhajoby získal v r. 1973 titul kandidáta technických věd.

     K jeho zájmům patřil od mládí sport a později především horolezectví. Stejně jako ve vědě, tak i v tomto náročném sportu uplatňoval svou nezlomnou vůli, vytrvalost a houževnatost. Stal se členem špičkového družstva československých horolezců, členem  československé expedice do Himálaje v r. 1973. Naše III. himálajská expedice pod vedením Ivana Gálfyho podnikla výstup na pátou nejvyšší horu světa - Makalu. Na této expedici K. tragicky zahynul na jihozápadním pilíři hory Makalu ve výšce 7800 metrů ve věku 34 let. Pamětní deska na symbolickém tatranském hřbitově připomíná K. jako jednu z obětí našeho vysokohorského horolezectví.

 

L.: Wolf, J.: Řeka jménem červánky. Praha 1975; Daniel, M.: Život a smrt na vrcholech světa. Praha 1977; Dokumentace MMaG Dačice.

 

Citace z: Kdo byl kdo na jihozápadní Moravě : Dačicko, Jemnicko, Slavonicko, Telčsko. Dačice: Městské muzeum a galerie, 2000. 175 s.

Tragická expedice na Makalu

Češi na hoře Makalu

Datum vložení: 23. 2. 2020 17:57
Datum poslední aktualizace: 29. 5. 2020 13:05